Žyma: teisininkų paslaugos

Kada galima pirkti išsimokėtinai?

No Comments

Pirkimas išsimokėtinai yra pakankamai populiarus lietuvių tarpe. Taip nepatiriant didelių išlaidų galima įsigyti didesnės vertės daiktus, buitinę techniką ar baldus. Tačiau teisė tokiu būdu įsigyti prekes suteikiama ne visiems. Tam tikri reikalavimai taikomi kaip garantija lizingo bendrovei, kad pirkėjas išsimokės laiku ir bus išvengta tokių procedūrų kaip skolu isieskojimas. Aptarkime, kokius kriterijus turi atitikti pirkėjas, norintis įsigyti prekes išsimokėtinai.

  • Pagrindiniai reikalavimai

Pirmiausia, asmuo turi būti pilnametis, turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir būti oficialiai dirbantis. Kai kurios lizingo bendrovės taiko ir minimalaus darbo stažo paskutinėje darbovietėje sąlygą. Dažniausiai tai būna ne trumpesnis nei 4 mėnesių darbo stažas paskutinėje darbovietėje.

  • Gaunamos pajamos

Tai svarbus rodiklis, ypač perkant didesnės vertės daiktus. Vertinamos pirkėjo su darbo santykiais gaunamos pajamos. Papildomos pajamos, tokios kaip dovanojimai ar už asmeninius parduotus daiktus gautos pajamos neįtraukiamos į pirkėjo pastovių pajamų sumą. Lizingo bendrovės yra nustačiusios taisykles, kokios pajamų dalies negali viršyti lizingo sutarties įmoka. Dirbantys su individualios veiklos pažyma lizingo bendrovei turi pateikti praėjusių metų pajamų deklaraciją. O jei pirkėjas yra įmonės savininkas, taip pat turi pateikti pajamas atspindinčius dokumentus. Be abejo, įmonei negali būti vykdomas likvidavimo procesas ar skolų išieškojimas.

  • Mokumo įvertinimas

Sprendžiant apie pirkėjo galimybes išsimokėtinai atsiskaityti už pirkinius vertinamas ir pirkėjo mokumas. Čia labai svarbu, kad pirkėjas neturėtų skolų ir nebūtų vykdomas skolų išieškojimas. Tokiais atvejais pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti išsimokėtinai. Verta žinoti, kad tokie duomenys, kaip antstolių vykdomas skolų išieškojimas pirkėjo mokumui pakenkia ilgam. Net ir grąžinus skolą dar kurį laiką toks asmuo vertinamas kaip turintis didelę riziką tinkamai neatsiskaityti už išsimokėtinai perkamas prekes.

Net ir atitinkant visas sąlygas ir turint teisę pirkti išsimokėtinai, visuomet ir patys įvertinkite savo galimybes. Jei pajamos pakankamos, vienu metu galima turėti kelias aktyvias lizingo sutartis. Tuomet jau tik nuo žmogaus atsakomybės priklauso ar išsimokėtinai įsigyti daiktai netaps priežastimi, dėl kurios lauks skolų išieškojimas.

Advokatų kontora Kaune: darbuotojo atleidimas ir teisiniai šio proceso aspektai

Advokatų kontora Kaune

Advokatų kontora KauneDarbuotojo atleidimas – gana sudėtinga procedūra, reikalaujanti teisinių žinių ir darbo kodekso reglamentų išmanymo. Advokatų kontora Kaune primena, kad visais atvejais tarp darbdavio ir darbuotojo sudaryta darbo sutartis gali būti nutraukta tik tais atvejais, kurie yra numatyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Bendrąja prasme išskiriami septyni darbo sutarties nutraukimo pagrindai: darbo sutarties nutraukimas abipusiu darbuotojo ir darbdavio susitarimu; terminuotos sutarties nutraukimas atėjus numatyto termino pabaigai; darbo sutarties nutraukimas, vadovaujantis darbuotojo prašymu; sutarties nutraukimas, vykdomas dėl aplinkybių, už kurias darbuotojas nėra atsakingas; darbo sutarties nutraukimas, vykdomas darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės; sutarties nutraukimas, esant darbuotojo kaltei; darbo sutarties nutraukimas, paremtas kitais darbo kodekse numatytais niuansais.

Advokatų kontora Kaune teigia, kad darbo sutartis be įspėjimo gali būti nutraukta, kai teisinė galią įgyja teismo nuosprendis, kuriuo remiantis darbuotojas netenka teisės atlikti pareigų konkrečioje darbovietėje, ir tuo atveju, kai įstatymų nustatyta tvarka darbuotojas netenka specialiųjų teisių dirbti numatytą darbą. Darbo sutartis gali būti nutraukta ir atsižvelgiant į įstatymų įgaliotų organų reikalavimus arba tuo atveju, kai darbuotojo sveikata neleidžia eiti konkrečių pareigų ir dirbti konkrečioje darbo vietoje. Darbo sutarties nutraukimo gali pareikalauti ir 14–16 metų amžiaus darbuotojo tėvai (vienas iš tėvų), vaiko atstovai, už vaiko sveikatą atsakingi gydytojai ar mokykla, kurioje vaikas mokosi (mokslo metų laikotarpiu).

Vienas dažniausių darbo sutarties nutraukimo pagrindų yra darbuotojo atleidimas dėl jo kaltės. Advokatų kontora Kaune primena, kad darbdavys turi teisę savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį apie tai neįspėjęs darbuotojo, jei šis savo darbo pareigas atlieka nerūpestingai arba savo elgesiu kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai (per paskutiniuosius 12 mėnesių) darbuotojui buvo taikytos kokios nors drausminės nuobaudos. Darbo sutartis gali būti nutraukiama ir tuo atveju, jei darbuotojas bent vieną kartą įvykdo šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikomas nemandagus elgesys, pažeidžiantys konstitucines žmonių teises; bendrovės, įmonės ar įstaigos paslapčių atskleidimas; dalyvavimas veikloje, kuri yra nesuderinama su atliekamo darbo funkcijomis; pasinaudojimas darbuotojo pareigomis, siekiant gauti finansinės ar asmeninės naudos; seksualinis priekabiavimas ar lygių teisių pažeidimas; atsisakymas suteikti informaciją, kai taisyklės numato būtinybę ją teikti; neteisėti finansiniai veiksmai; atvykimas į darbą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų; neatvykimas į darbą be pateisinamų priežasčių; atsisakymas atlikti privalomą sveikatos patikrą ir kiti nusižengimai, šiurkščiai pažeidžiantys darbo tvarką.

 

Kokias paslaugas teikia advokatai Vilniuje

advokatai Vilniuje

advokatai Vilniuje Prisireikus advokato daugelis žmonių nė nežino, nuo ko pradėti jo ieškant. Advokatų ir jų kontorų gausu, atrodo, ant kiekvieno kampo, tačiau kaip žinoti, kurie advokatai Vilniuje yra tinkami Jūsų atvejui ir kuriais būtų galima labiausiai pasitikėti?

Pirmiausia, tai reikia išsiaiškinti, ar advokatas teikia paslaugas, susijusias su Jūsų problema. Galbūt Jūsų bėdos susijusio sus konfliktu darbe, o nusižiūrėtas advokatas dirba tik su šeimos teise. Tad pirmiausia reikia žinoti, ko ieškote ir tuomet bus lengviau rinktis advokatą. Geri ir profesionalūs advokatai dažniausia užsiima tokiomis sritimis:

  • Civilinė teisė – civilinių ieškinių rengimas, pareiškimas, konsultavimas, atsakymas į ieškinį, taip pat kliento atstovavimas visose teismų instancijose, skundų ir kitų teisinių dokumentų rengimas.
  • Šeimos teisė dažniausiai susijusi su šeiminiais konfliktais, tokiais kaip ginčai dėl vaikų globos, alimentų, vedybinės ir skyrybų sutartys, turto pasidalijimo reikalai.
  • Darbo teisė dažniausiai reikalinga atsiradus konfliktui darbe. Dažniausiai klientas būna darbdaviu nepatenkintas darbuotojas, reiškiantis skundą darbdaviui dėl išnaudojimo, diskriminacijos, sutarties nesilaikymo.
  • Administracinė teisė –advokatai Vilniuje ar kitame mieste atstovauja klientus ginčuose ir teismuose prieš valstybines institucijas, savivaldybę, valstybę, gina juos teismuose, rengia dokumentus teisminiam procesui.
  • Baudžiamoji teisė yra ypač sudėtingas procesas ir ja užsiima toli gražu ne visi advokatai. Tai paslaugos, kurių metų advokatai Vilniuje ar kitame mieste atstovauja savo klientus baudžiamajame procese. Advokatai gina klientus ikiteisminiame procese, atstovauja juos posėdžiuose, sistemina informaciją, konsultuoja ir pataria bei ruošia bylos dokumentus.

Taigi labai svarbu žinot, koks advokatas gali padėti Jūsų situacijoje, tik išsirinkę srities profesionalą, žinosite, kad būsite tinkamai atstovaujamas. Sudėtingose gyvenimo situacijose, kurios susijusios su teisminiu procesu,  tai labai svarbu.

Be to, labai svarbu pasiteirauti, ar advokatų kontora, kurią išsirinkote yra patikima ir teigiamai vertinama. Pasidomėkite, kokio išsilavinimo yra advokatai, kurie dirba joje, kokia yra jų teisminė ir patirtis, kokiose bylose jie yra atstovavę klientus, kiek turi laimėtų bylų. Šie nesudėtingi kriterijai padės tinkamai atsirinkti, koks advokatas gali tikti Jūsų situacijoje ir kurie advokatai Vilniuje gali užtikrinti Jums profesionaliausią pagalbą nemaloniame teisminiame procese.