Žyma: advokatai

Kada gali prireikti gero teisininko?

teisinės paslaugos Vilniuje

teisinės paslaugos VilniujeTeisinės paslaugos Vilniuje gali Jums padėti išspręsti bet kokio pobūdžio problemas, tad jeigu reikia profesionalų – rekomenduojame pasižvalgyti po internetinę erdvę, kadangi būtent ten galima susipažinti su plačiausia pasiūla. Susidėliokite kriterijus, palyginkite kainos pasiūlymus ir pasirinkite teisingai. Svarbiausia, kad teisinės paslaugos Vilniuje teikia labai plačias paslaugas, tad pavyks nesunkiai atrasti tas, kurios jums tinka ir patinka labiausiai.

  • Skyrybos yra ta priežastis, kuomet teisinės paslaugos Vilniuje yra reikalingos. Pasisamdoma ne tik tokiu atveju, jeigu iškyla kokios nors problemos. Paprasčiausiai advokatai padės sutvarkyti visus dokumentus ir taip nemaloniai besijaučiantiems asmenims daugiau dėl nieko nereikės sukti galvos.
  • Alimentų priteisimas, padidinimas arba sumažinimas taip pat reikalauja profesionalų, kurių darbas, kad vaikas liktų laimingas ir patenkintas. Teisinės paslaugos Vilniuje padės Jums gauti norimą rezultatą.
  • Paveldėjimo, palikimo atveju taip pat kartais prireikia asmenų, kurie gali padėti susitvarkyti visus dokumentus. Ne visada viskas klostosi taip paprastai, kaip tikimasi.
  • Darbo santykiai taip pat niekaip neapsieina be profesionalų, kurie padeda išspręsti konfliktus. Paskutiniu metu ypač dažnai diskutuojama apie algų mokėjimą vokeliuose. Profesionalas padės išspręsti iškilusias problemas.
  • Globos ir rūpybos klausimai taip pat gali būti kur kas paprasčiau išsprendžiami tokiu atveju, jeigu pasinaudosite profesionalų paslaugomis. Jie suinteresuoti, kad vaikas augtų pačiomis geriausiomis sąlygomis.
  • Skolų išieškojimas kartais reikalingas tiek iš įmonių, tiek iš individualių asmenų. Teisinės paslaugos Vilniuje užtikrina, kad pavyks gauti pačios geriausios kokybės praktinius patarimus, kurie padės pasiekti geriausią rezultatą. Neskolinkite tokiu atveju jei nesate tikras, kad pinigus atiduoti pavyks.
  • Kartais tenka ginčytis ir dėl savo nuosavybės. Šiuo atveju tai gali būti susiję su paveldėjimu arba perpardavimu. Svarbiausia, kad su profesionalais pavyks gauti reikalingą rezultatą.
  • Transporto teisė – dar viena sritis, kuriai reikia specialisto. Profesionalai padės Jums gauti geriausią kokybę, tad įvertinkite suteikiamus privalumus.

Teisinės paslaugos padės Jums išspręsti bet kokio pobūdžio problemas. Pasinaudokite suteikiamomis galimybėmis gyventi paprasčiau ir smagiau.

Advokatų kontora Kaune: darbuotojo atleidimas ir teisiniai šio proceso aspektai

Advokatų kontora Kaune

Advokatų kontora KauneDarbuotojo atleidimas – gana sudėtinga procedūra, reikalaujanti teisinių žinių ir darbo kodekso reglamentų išmanymo. Advokatų kontora Kaune primena, kad visais atvejais tarp darbdavio ir darbuotojo sudaryta darbo sutartis gali būti nutraukta tik tais atvejais, kurie yra numatyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Bendrąja prasme išskiriami septyni darbo sutarties nutraukimo pagrindai: darbo sutarties nutraukimas abipusiu darbuotojo ir darbdavio susitarimu; terminuotos sutarties nutraukimas atėjus numatyto termino pabaigai; darbo sutarties nutraukimas, vadovaujantis darbuotojo prašymu; sutarties nutraukimas, vykdomas dėl aplinkybių, už kurias darbuotojas nėra atsakingas; darbo sutarties nutraukimas, vykdomas darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės; sutarties nutraukimas, esant darbuotojo kaltei; darbo sutarties nutraukimas, paremtas kitais darbo kodekse numatytais niuansais.

Advokatų kontora Kaune teigia, kad darbo sutartis be įspėjimo gali būti nutraukta, kai teisinė galią įgyja teismo nuosprendis, kuriuo remiantis darbuotojas netenka teisės atlikti pareigų konkrečioje darbovietėje, ir tuo atveju, kai įstatymų nustatyta tvarka darbuotojas netenka specialiųjų teisių dirbti numatytą darbą. Darbo sutartis gali būti nutraukta ir atsižvelgiant į įstatymų įgaliotų organų reikalavimus arba tuo atveju, kai darbuotojo sveikata neleidžia eiti konkrečių pareigų ir dirbti konkrečioje darbo vietoje. Darbo sutarties nutraukimo gali pareikalauti ir 14–16 metų amžiaus darbuotojo tėvai (vienas iš tėvų), vaiko atstovai, už vaiko sveikatą atsakingi gydytojai ar mokykla, kurioje vaikas mokosi (mokslo metų laikotarpiu).

Vienas dažniausių darbo sutarties nutraukimo pagrindų yra darbuotojo atleidimas dėl jo kaltės. Advokatų kontora Kaune primena, kad darbdavys turi teisę savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį apie tai neįspėjęs darbuotojo, jei šis savo darbo pareigas atlieka nerūpestingai arba savo elgesiu kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai (per paskutiniuosius 12 mėnesių) darbuotojui buvo taikytos kokios nors drausminės nuobaudos. Darbo sutartis gali būti nutraukiama ir tuo atveju, jei darbuotojas bent vieną kartą įvykdo šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikomas nemandagus elgesys, pažeidžiantys konstitucines žmonių teises; bendrovės, įmonės ar įstaigos paslapčių atskleidimas; dalyvavimas veikloje, kuri yra nesuderinama su atliekamo darbo funkcijomis; pasinaudojimas darbuotojo pareigomis, siekiant gauti finansinės ar asmeninės naudos; seksualinis priekabiavimas ar lygių teisių pažeidimas; atsisakymas suteikti informaciją, kai taisyklės numato būtinybę ją teikti; neteisėti finansiniai veiksmai; atvykimas į darbą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų; neatvykimas į darbą be pateisinamų priežasčių; atsisakymas atlikti privalomą sveikatos patikrą ir kiti nusižengimai, šiurkščiai pažeidžiantys darbo tvarką.